Gia đình chúng tôi đã tin tưởng và sử dụng cám Voi vàng của Việt Pháp gần chục năm nay. Đàn bò nhà tôi luôn sinh trưởng và phát triển rất tốt. Mỗi năm tôi thu về 300 triệu đồng. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng và khuyên bà con nên dùng […]