• Thoả mãn cao nhất yêu cầu của khách hàng.
  • Luôn cung cấp các loại sản phẩm sạch, đạt chất lượng, an toàn, hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với các yêu cầu pháp luật.
  • Toàn thể cán bộ công nhân viên luôn được đào tạo và nâng cao trình độ để đáp ứng các quá trình sản xuất kinh doanh.
  • Liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo hệ thống hoạt động có hiệu quả.
  • Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cam kết: chính sách chất lượng này được thấu hiểu, duy  trì và thực hiện ở mọi cấp.