Trong nhiều năm nay, sản phẩm cám và thức ăn chăn nuôi của Công ty Việt Pháp với thương hiệu con Voi vàng đã luôn chiếm được lòng tin của bà con nông dân địa phương chúng tôi. Qua các đợt kiểm tra cho thấy sản phẩm của Công ty luôn đáp ứng tốt yêu cầu dinh dưỡng cho gia súc gia cầm. Chúng tôi luôn khuyến khích những doanh nghiệp dám mạnh dạn đầu tư như vậy