Gà, vịt, cút con cần phải sưởi trong giai đoạn đầu. Nhất là vịt con lại càng cần thiết nhưng thời gian sưởi lại không dài như ở gà, cút con (2-3 tuần) vì vịt con mới nở thận chưa hoàn chỉnh nên khả năng duy trì thân nhiệt rất kém và cần giữ ấm trong 3 ngày đầu, sau đó thận sẽ hoàn thiện. Tổng thời gian úm vịt nên tối thiểu 5 ngày nếu không vịt con sẽ phát triển chậm dẫn đến vịt thịt lớn không đều và vịt hậu bị sau này sẽ không đẻ vào cùng thời điểm, năng suất đẻ không cao. […]