Với chủ trương không ngừng nâng cao đời sống cả về vật chất lần tinh thần cho CBCNV, từ ngày 25-29/9/2019 Công ty cổ phần Việt Pháp đã tổ chức thành công kỳ du lịch Hàn Quốc cho Trưởng/Phụ trách các đơn vị, Trưởng vùng kinh doanh, nhân viên trọng yếu cùng người thân.

Đoàn đã được thăm quan các địa danh, thưởng thức các món ẩm thực của người Hàn Quốc. Chuyến đi đã thực sự đem lại cho mọi người có thêm kiến thức, hiểu biết sâu sắc hơn về con người và đất nước Hàn Quốc, về văn hóa, cách ứng xử lễ phép, tính tự giác, tác phong làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ý thức cộng đồng của người Hàn Quốc.

Hy vọng sau chuyến đi, mọi người sẽ có tính thần làm việc: tốt hơn, chia sẻ, gắn kết và hiệu quả hơn.

 Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến đi:

– Mr Hiệp –