Trong ngày 02/04/2023, Công ty Cổ phần Việt Pháp phối hợp với Công ty Cổ phần quốc tế BHL Group tổ chức lớp học huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV tại trụ sở chính.

Chương trình huấn luyện an toàn lao động tại Công ty Cổ phần Việt Pháp

Mục đích của buổi huấn luyện nhằm nâng cao ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của CBCNV về công tác an toàn vệ sinh lao động. Việc được trang bị kiến thức một cách bài bản giúp người lao động hiểu, tuân thủ và tự giác chấp hành những quy tắc bảo vệ bản thân trước những rủi ro lao động, giúp làm việc an toàn và hiệu quả hơn.

Hình ảnh lớp huấn luyện An toàn lao động

Dưới sự hướng dẫn của các cán bộ trong BHL Group, lớp huấn luyện đã truyền tải được những nội dung cơ bản của chính sách pháp luật và kỹ thuật về an toàn lao động.

Thực nghiệm thực tế về An toàn lao động tại Nhà máy

Việc tổ chức lớp huấn luyện tại Công ty Cổ phần Việt Pháp có ý nghĩa vô cùng thiết thực trong việc ngăn chặn, phòng ngừa những nguy hiểm trong lao động dối với toàn thể người lao động cũng như mang lại lợi ích cho sự thúc đẩy phát triển chung của Công ty.