Triển khai thực hiện Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2016, Bộ Công thương,  Cục Công nghiệp địa phương, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình đã cùng chủ trì và phối hợp với các Sở Công Thương trong khu vực, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2016.

Mục đích chính của công tác này là nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩn công nghiệp nông thôn có chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Qua đó, các cơ quan Nhà nước có chính sách, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Kết thúc thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng bình chọn đã tiếp nhận được trên 300 bộ hồ sơ của các cơ sở công nghiệp nông thôn trong khu vực các tỉnh phía Bắc từ Quảng Trị trở ra tham gia.

Trên cơ sở hồ sơ và sản phẩm đăng ký, Hội đồng bình chọn và Ban Giám khảo đã thực hiện công tác chẩm điểm bình chọn đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành. Cùng với đó, các các quy định về đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất sản phẩm cũng được Hội đồng bình chọn đặc biệt quan tâm. Sau thời gian làm việc khẩn trương, đảm bảo đúng nguyên tắc với tinh thần làm việc dân chủ, công khai và minh bạch, Hội đồng đã bình chọn được 73 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2016.

Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm sản xuất tại Nhà máy sản thức ăn chăn nuôi Voi Vàng thuộc Công ty cổ phần Việt Pháp đã vinh dự được bình chọn và vinh danh trong top 73 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2016. Đây vừa là vinh dự, và là niềm tự hào của CBCNV Công ty cổ phần Việt Pháp, vừa là sự đánh giá, ghi nhận của toàn xã hội cũng như của các cơ quan quản lý Nhà nước, của các cấp các ngành cho sự cố gắng nỗ lực, trưởng thành vượt bậc của Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Voi Vàng thuộc Công ty cổ phần Việt Pháp trong việc sản xuất, giữ vững và đảm bảo chất lượng các loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, có tiềm năng phát triển sản xuất lớn, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng.

1476409595211_319331476428979928_32181