Thức ăn HH hoàn chỉnh dạng mảnh 55M dùng cho gà trắng từ 1 đến 14 ngày tuổi.