Được sự trợ giúp của Phòng hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trung tâm huấn luyện PCCC thuộc sở cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc.

Sáng ngày 22-10-2017 Công ty  cổ phần Việt Pháp tổ chức lớp tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện lại nghiệp vụ PCCC và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH năm 2017 cho CBCNV Công ty.

Song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục ý thức trách nhiệm PCCC cho toàn thể CBCNV, hàng năm Công ty đều tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lực lượng chữa cháy công ty, qua đó bồi dưỡng và nâng cao kiến thức phòng cháy, chữa cháy,biết sử dụng thành thạo các trang thiết bị dụng cụ chữa cháy, trình độ chỉ huy chữa cháy tại chỗ , ngăn chặn các nguy cơ gây sự cố cháy nổ. Đây cũng là một trong những điều kiện để đảm bảo cho nhiều năm qua trong Công ty cổ phần Việt Pháp không xảy ra cháy nổ, SXKD có hiệu quả.

Thông qua lớp tập huấn này mỗi CBCNV Công ty sẽ có thêm nhiều kiến thức quý giá và công tác PCCC – CNCH , cũng như được hiểu về các văn bản pháp quy của Nhà nước về công tác phòng chạy tại các doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn