Thực hiện Điều 150 của Bộ luật Lao động  ngày 18/6/2012;

Thực hiện Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Thực hiện Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Trong những năm qua công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Công ty cổ phần Việt Pháp, được coi là một trong những điều kiện và việc làm bắt buộc đối với mỗi CBCNV cũng như trong mỗi đơn vị trong toàn Công ty nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tai nạn, rủi ro trong lao động góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho mỗi CBCNV, cũng như bảo vệ tài sản của Công ty, của CBCNV Công ty, bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển bền vững của Công ty.

Với tinh thần giữ vững và phát huy những mặt đã làm được, làm tốt, tiếp tục trang bị cho CBCNV Công ty những kiến thức cũng như những kinh nghiệm thực tiễn về : an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại cấp phân xưởng hoặc tương đương; các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ với công việc được giao, … từ đó xác định và xây dựng cho mình ý thức tự giác thực hiện, tuyên truyền vận động đồng nghiệp nghiêm túc thực hiện các quy định, các biện pháp về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ của Công ty nhằm khắc phục và phòng ngừa các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ xảy ra tại vị trí làm việc của mình, của đơn vị, của Công ty với mục tiêu “an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ là hạnh phúc của bản thân, của gia đình và của Công ty”.

Thực hiện chủ trương đó, ngày 29/3/2015 Công ty cổ phần Việt Pháp phối hợp với Công ty cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol đã tổ chức Lớp tập huấn về An toàn lao động, Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ cho toàn thể CBCNV Công ty.

Dự và chỉ đạo Lớp tập huấn về phía Ban Lãnh đạo Công ty có ông Vũ Văn Hiệp-Bí thư Chi bộ-Chủ tịch Công đoàn-Giám đốc HCNS; ông Khổng Văn Học-Phụ trách Khối sản xuất và Trưởng/Phụ trách các đơn vị Khối sản xuất Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tập huấn: