Người lao động muốn xin vào làm việc tại công ty phải nộp một bộ hồ sơ (Thời gian không quá sáu tháng) gồm:
1.Mẫu đơn xin việc viết tay.
2.Một bản tự giới thiệu bản thân theo mẫu của công ty (Áp dụng đối với nhân viên nghiệp vụ .Trưởng/Phụ trách các đơn vị).
3.Một bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương và có đóng dấu giáp lai khi dán ảnh).
4.Một bản sao hộ khẩu thường trú, một bản photo giấy chứng minh thư nhân dân).
5.Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có công chứng)
6.Có giấy khám sức khỏe (phòng khám đa khoa từ tuyến huyện trở lên cấp).
7.Ảnh 3*4 (4 ảnh kiểu chứng minh thư nền trắng).
8.Giấy xác nhận nhân sự của chính quyền địa phương.

Tải hồ sơ Thông tin nhân viên khối nhà máy

download-ho so tai vietphapfeed

Tải hồ sơ Thông tin nhân viên khối thị trường

download-ho so tai vietphapfeed