Thực hiện Luật An toàn – Vệ sinh lao động năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Căn cứ tình hình thự tế sản xuất kinh doanh của Công ty,

 

Trong những năm qua, công tác an toàn-vệ sinh lao động luôn được Công ty đặc biệt quan tâm, các quy trình, quy định của Công ty về công tác vệ sinh – an toàn lao động đã được ban hành đầy đủ và luôn được bổ sung, chỉnh sửa kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế, CBCNV Công ty trong quá trình làm việc tại các vị trí đại đa số đều tự giác thực hiện nghiêm túc.

Nhằm nâng cao ý thức, cũng như tinh thần tự giác thực hiện của CBCNV trong việc thực hiện an toàn – vệ sinh lao động ở mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo sức khỏe, tài sản của mỗi CBCNV nói riêng và của Công ty nói chung, góp phần duy trì sự phát triển toàn diện, bền vững và lâu dài của Công ty, giảm thiểu đến mức thấp nhất các nguy cơ, các sự việc đáng tiếc, các thiệt hại xảy ra do không thực hiện nghiêm túc công tác an toàn – vệ sinh lao động trong quá trình trước, trong và sau khi làm việc tại các vị trí.

Với tinh thần đó, ngày 11/6/2017 Công ty cổ phẩn Việt Pháp đã phối hợp với Công ty cổ phần đào tạo Greenlines Việt Nam, Hội an toàn – vệ sinh lao động Việt Nam tổ chức lớp Đào tạo, huấn luyện về an toàn – vệ sinh lao động năm 2017 cho CBCNV Công ty.

Lớp học đã được thầy Phùng Huy Dật – giảng viên cao cấp thuộc Hội vệ sinh, an toàn lao động Việt Nam truyền đạt các các kiến thức về quy định của pháp luật, thực tiễn cùng những kinh nghiệm, những kỹ năng cũng như các tình huống ứng cứu, cứu nạn cứu hộ, phòng tránh, trách nhiệm của từng CBCNV, của từng đơn vị trong việc thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động tại mỗi vị trí làm việc, tại các đơn vị.

Lớp học đã thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định đề ra, 100% đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp học: