Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2015, ngày 02/08/2015 Công Ty cổ phần Việt Pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Gồm các nội dung:

– Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
– Vinh danh CBCNV có thành tích 06 tháng đầu năm 2015.
-Công bố quyết định thưởng 06 tháng đầu năm 2015 cho các tập thể.
– Công bố thưởng CBCNV xuất sắc trong 06 tháng đầu năm 2015.
– Đêm hội tháng 7 chào mừng sản lượng đạt 7.356 tấn.
– Và một số nội dung quan trọng khác.
Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 đã thành công tốt đẹp, Hội nghị đã hoàn thành tất cả các chương trình nghị sự đề ra, những chủ trương, quyết sách trong Hội nghị sẽ là cơ sở để Công ty cổ phần Việt Pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi mỗi CBCNV Công ty hãy đem hết tinh thần trách nhiệm, khả năng và lòng nhiệt tình của mình, … với tinh thần “Làm việc tốt để có cuộc sống tốt”, “Đoàn kết-Nhiệt huyết-Sáng tạo để thành công”, “Kỷ luật là sức mạnh của Công ty” biến những chủ trương, quyết sách trong Hội nghị thành hành động thiết thực ngay từ những ngày đầu sau Hội nghị.

8 1 2 3 4 5 6 7