Những tháng đã qua của năm 2017, một khoảng thời gian, một quãng đường với rất nhiều khó khăn, thử thách đối với các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nhưng với sự vững tay chèo lái, chỉ đạo đúng hướng, sâu sát, kịp thời của Chủ tịch HĐQT-TGĐ, Ban lãnh đạo Công ty, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Trưởng/Phụ trách các đơn vị và sự đồng thuận, quyết tâm cao độ của tất cả CBCNV trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, CBCNV vẫn có đủ việc làm, thu nhập – đời sống ngày một được nâng cao, Công ty vẫn giữ được đà phát triển, con thuyền Việt Pháp vẫn vững vàng trước bão táp phong ba nơi biển cả.

Sau nhiều năm đi vào hoạt động, công tác tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa doanh nghiệp, việc tổ chức họp của các đơn vị theo tuần, theo tháng đã trở thành nề nếp. Do đó để giảm bớt thời gian họp tập trung CBCNV toàn Công ty, có thời gian nhiều hơn cho các hoạt động, các nhiệm vụ khác, chính vì vậy năm nay Công ty đã quyết định không tổ chức các buổi họp sơ kết công tác quý, 6 tháng đầu năm như các năm trước.

Mặc dù bận rất nhiều công việc, nhưng Chủ tịch HĐQT-TGĐ Công ty vẫn muốn dành một thời gian để cùng CBCNV chia sẻ các tâm tư, nguyện vọng, biểu dương ghi nhận sự cố gắng của các cá nhân, tập thể đã đạt được những thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, cũng như thông báo nhanh đến CBCNV những kết quả mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua, những định hướng, những mục tiêu của Công ty trong thời gian tới, cũng như nhìn nhận lại, đánh giá lại những gì chúng ta cần phải rút kinh nghiệm, cần phải cố gắng nhiều hơn, phải đồng thuận, quyết tâm cao hơn nữa để giữ được việc làm, thu nhập của mỗi người, của tất cả CBCNV cũng như sự tồn tại, đi lên của Công ty trước tình hình mới.

Với tinh thần và nội dung trên, ngày 09/9/2017 Công ty tổ chức Hội nghị Chủ tịch HĐQT-TGĐ gặp mặt CBCNV Khối Văn phòng – Sản xuất.

Hội nghị kết thúc với niềm vui, sự tin tưởng, đồng thuận, tinh thần trách nhiệm và khí thế quyết tâm mạnh mẽ của mỗi cá nhân, tập thể trong việc khắc phục, vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị: