Ngày 22/12/2014, Gần 100 khách hàng tiêu biếu đại diện cho các khách hàng vùng Bắc Giang – Lạng Sơn – Hải Dương – Hưng Yên của Công ty đã về thăm Công ty cổ phần Việt Pháp.

Qua buổi gặp gỡ, giao lưu, thăm quan thực tế, các khách hàng đều rất phấn khởi,  yên tâm, hài lòng và tin tưởng khi sử dụng các loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi của Công ty trong thời gian qua, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được hợp tác nhiều hơn nữa với Công ty.