Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do lụt bão gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

Thực hiện Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2016 của Công ty.

Ngày 15/5/2016, Ban chỉ huy PCLB-PCCC Công ty cổ phần Việt Pháp đã tổ chức buổi diễn tập ứng phó với các tình huống lụt bão khẩn cấp.

Tham dự buổi diễn tập có:

– Ban lãnh đạo Công ty;

– Ban chỉ huy PCLB-PCCC, Đội PCLB-PCCC Công ty.

Thông qua diễn tập nhằm:

– Nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành, tập dượt làm quen của Ban PCLB-PCCC Công ty với việc thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với các tình huống lụt bão khẩn cấp xảy ra;

– Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn CBCNV nâng cao nhận thức, chủ động phòng chống, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống lụt bão xảy ra.

– Phát huy ý thức và tinh thần trách nhiệm của CBCNV Công ty trong công tác phòng chống lụt bão. Từ đó rút kinh nghiệm để bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó với lụt bão, chuẩn bị, trang bị cơ sở vật chất, để ứng phó có hiệu quả với các tình huống xảy ra.

– Cùng chia sẻ kinh nghiệm trong Ban PCLB-PCCC, giữa các cá nhân trong việc ứng phó với lụt bão của các đơn vị.

Buổi diễn tập diễn ra an toàn, hoàn thành tốt các nội dung, kịch bản, thời gian và mục đích, yêu cầu đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi diễn tập:

1 2 3 4 5 6