Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty.

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Công ty năm 2016;

Nhằm trang bị cho CBCNV Công ty có thêm những kiến thức cũng như những kinh nghiệm trong quá trình làm việc, góp phần giúp cho mỗi CBCNV Công ty nói riêng, từng đơn vị và tất cả các đơn vị trong công ty nói chung phát hiện, khắc phục được những tồn tại thiếu sót, phát huy được những thế mạnh để từ đó trong khi làm việc biết lắng nghe người khác, có kỹ năng tổ chức công việc, trợ giúp và tôn trọng lẫn nhau, có trách nhiệm với công việc được giao, khuyến khích và phát triển cá nhân, gắn kết, đồng thuận, vô tư ngay thẳng, quyết tâm cao trong thực hiện các mục tiêu,  nhiệm vụ,  tạo cho công việc đạt hiệu quả, môi trường làm việc thân thiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Với những nội dung cơ bản, thiết thực trên, được sự giúp đỡ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung tâm đào tạo – Hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, và đặc biệt là sự có mặt của thầy Vũ Hữu Kiên – Tiến sỹ, giảng viên cao cấp, Viện trưởng Học viện doanh nhân GED Việt Nam, người trực tiếp truyền đạt các nội dung của buổi đào tạo.

Ngày 26/6/2016, Công ty cổ phần Việt Pháp đã tổ chức lớp đào tạo Kỹ năng làm việc nhóm cho CBCNV Khối Văn phòng – Sản xuất của Công ty và một số doanh nghiệp bạn.

Lớp học đã được nghiên cứu, thảo luận một số nội dung cơ bản, thiết thực như:

  • Tổng quan về Nhóm;
  • Các kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả;
  • Phương pháp và hoàn thiện các Nhóm hiệu quả;
  • Vai trò, sứ mệnh, Nhà quản trị, thành viên trong làm việc Nhóm;
  • Luật tôn vinh ;
  • Giải quyết xung đột Nhóm;
  • Kỹ năng làm việc Nhóm; …

Chắc chắn thông qua buổi đào tạo này, sẽ giúp mỗi cá nhân phát hiện, phát huy hơn nữa những thế mạnh, khắc phục triệt để những thiếu sót để hoàn thiện bản thân mình hơn, biết cách giải quyết, hóa giải các mâu thuẫn, bất đồng trong khi làm việc ngay tại đơn vị mình và các đơn vị khác trong Công ty, tạo sự đồng thuận, thân thiện, gắn kết hơn trong thực hiện các nhiệm vụ của từng người, cũng như việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của đơn vị và Công ty trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi đào tạo:

2 3 4 5 6