Các Nhà máy Sản xuất luôn có các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động. Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 trên toàn quốc đã xảy ra 8.380 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 8.610 người bị nạn, trong đó: Số người chết vì TNLĐ: 966 người, Số người bị thương nặng: 1.897 người (Theo huanluyenantoan.gov.vn)

Nhận thức được tầm quan trọng của Công tác An toàn vệ sinh lao động, Công ty Cổ phần Việt Pháp đã luôn quan tâm đến sức khỏe của cán bộ nhân viên; nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Thực hiện đúng Luật An toàn vệ sinh lao động quy định việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Vì vậy, hoạt động bảo vệ sức khỏe cho Cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao: chưa xảy ra các vụ tại nạn lao động nào gây tổn hại sức khỏe cho người lao động.

Công tác đào tạo An toàn, vệ sinh lao động luôn được chú trọng theo chương trình đào tạo hội nhập cho nhân viên mới và chương trình đào tạo định kỳ hàng năm. Chủ nhật ngày 11/04/2021, Công ty CP Việt Pháp đã phối hợp cùng Công ty CP Đào Tạo GREENLINES Viêt Nam tổ chức buổi  “HUẤN LUYỆN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG” cho toàn bộ lao động trong Doanh nghiệp. Trong chương trình huấn luyện, tinh thần học hỏi của CBCNV đầy hứng khởi, nghiêm túc cùng với sự chuyên nghiệp của ban đào tạo đã làm nên một ngày đào tạo hiệu quả, bổ ích, thiết thực.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi huấn luyện.