Công tác Đảng, công tác đoàn thể và công tác thi đua khen thưởng trong Công ty cổ phần Việp Pháp luôn được coi trọng, coi đây là một trong những nhân tố quyết định hình ảnh, thương hiệu, sự  phát triển toàn diện và bền vững của Công ty và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của CBCNV, các hoạt động này ngày một đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, có nề nếp.

Trong những năm qua kể từ ngày thành lập đến nay, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, Công tác phát triển đảng viên mới luôn được Chi bộ đặc biệt quan tâm, coi đây vừa là nhiệm vụ lâu dài vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt của Chi bộ. Từ thực tiễn hoạt động, thông qua các phong trào và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của CBCNV Công ty, Chi bộ đã phát hiện và bồi dưỡng kịp thời các quần chúng ưu tú để thực hiện công tác phát triển đảng viên mới, kịp thời bổ sung cho Đảng những nhân tố tích cực, tiêu biểu; không chỉ đáp ứng nguyện vọng chính đáng, ghi nhận kết quả phấn đấu của CBCNV, mà còn góp phần thiết thực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ của Công ty.

Căn cứ vào Quyết định  số 16-QĐ/HU ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Ban thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường về việc kết nạp đảng viên mới. Ngày 13/08/2015, Chi bộ Công ty cổ phần Việt Pháp đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới đợt 2/2015 cho quần chúng Đỗ Văn Hóa – Trưởng ca sản xuất thuộc Phòng Sản xuất.

Phát biểu tại buổi Lễ kết nạp, đồng chí Vũ Văn Hiệp-Bí thư Chi bộ Công ty khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của quần chúng Đỗ Văn Hóa-Trưởng ca sản xuất thuộc Phòng Sản xuất mà còn là niềm vinh dự, tự hào của cả Chi bộ và toàn Công ty cổ phần Việt Pháp. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều CBCNV ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng như đồng chí Đỗ Văn Hóa trong ngày hôm nay.

ket nap dang vien 4(1) 2(1) 1(1)