Chiều ngày 18/09/22017, trong không khí hăng say lao động của những ngày đầu quý IV, Chi bộ Công ty Cổ phần Việt Pháp đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú đang công tác tại phòng Bảo trì của Công ty. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.

Với mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Đảng, Chi bộ Việt Pháp đã rất chú ý bồi dưỡng và giúp đỡ để những quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí Lê Minh Thuận đã không ngừng phấn đấu dưới sự giúp đỡ của Chi bộ Việt Pháp và CBCNV Công ty .Chiều ngày 18/09/2017, đồng chí Lê Minh Thuận đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng chín cũng là tháng có ngày Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9 nên việc được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng càng có ý nghĩa với đồng chí Thuận hơn nữa, giúp tiếp thêm sức mạnh để rèn luyện trở thành những công dân, cán bộ, đảng viên tốt của Chi bộ, của Công ty.

Buổi lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Việt Pháp kết thúc thành công tốt đẹp. Đ/c Lê Minh Thuận hứa sẽ phấn đấu, rèn luyện và học hỏi nhiều hơn nữa để xứng đáng là một người đảng viên ưu tú của chi bộ cũng như CBCNV xuất sắc của toàn Công ty Việt Pháp.

Dưới đây là Một số hình ảnh tại buổi Lễ kết nạp đảng viên